Doorgaan naar artikel
Privacy

Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we gebruiken en hoe we deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze websitewww.robuust.com (de "Website") en de diensten die wij aanbieden (de "Diensten"). Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en, indien geïmplementeerd, aan de relevante bepalingen onder Nederlands recht (de "Relevante Wetgeving").

Ben je jonger dan zestien jaar?
Als je jonger bent dan zestien jaar, mag je onze Website en Diensten niet gebruiken zonder toestemming van je ouders of wettelijke voogd.

Persoonlijke gegevens
Om onze Website en Diensten aan te bieden verwerken wij persoonsgegevens. "Persoonlijke gegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze definitie die in ons Privacybeleid wordt gebruikt, is om redenen van leesbaarheid niet identiek aan de definitie van Persoonsgegevens zoals bepaald in de Relevante Wetgeving.

Jouw toestemming
Wij kunnen je gegevens op verschillende momenten opslaan, bijvoorbeeld wanneer je onze Website bezoekt, een account aanmaakt via onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of wanneer je contact met ons opneemt. We mogen je gegevens verwerken omdat we je toestemming vragen via dit privacybeleid. Daarnaast hebben wij je gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als je ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, kunnen wij onze diensten niet leveren.
Wij zullen je gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Welke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we je gegevens?
Om onze Website en Diensten te gebruiken, hebben we de volgende gegevens nodig:
• Je naam
• Jouw adres
• Jouw telefoon nummer
• Jouw e-mailadres
• Je IP-adres
• Je betalingsgegevens

We kunnen ook de volgende niet-persoonlijke gegevens opslaan als je onze Website gebruikt:
• Het type van uw browser
• Het besturingssysteem dat je gebruikt
• De internetprovider

Log in
We slaan de volgende gegevens op in uw account: wachtwoorden en gebruikersnamen. Zo hoef je jouw gegevens niet opnieuw aan ons te verstrekken. Ook bewaren wij - voor je eigen gemak - de gegevens van eerdere bestellingen.

Sociale media
Het is mogelijk dat de aanbieder van social media ons informatie stuurt (volgens zijn beleid), als je gebruik maakt van social media functies op onze Website. Dat kan je naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijst en andere informatie zijn die je hebt verstrekt. Als je niet wil dat de socialemediaprovider ons de informatie stuurt, kunt u de privacy-instellingen op uw socialemedia-account wijzigen.
Als je een item leuk vindt, verschijnt dat item op je social media-account als je bent ingelogd op je account. Als u zich op een webpagina bevindt die gebruikmaakt van invoegtoepassingen voor sociale media, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw socialemedia-account. Wij hebben geen controle over dit delen van gegevens.

Marktonderzoek
Wij kunnen je vragen om mee te doen aan marktonderzoek. Wij gebruiken uw gegevens voor het marktonderzoek. Die statistische gegevens gebruiken we anoniem voor Robuust Amsterdam. Je kan de vragenlijst op elk moment sluiten. We delen je antwoorden niet met anderen en maken ze niet openbaar. Bovendien zijn je antwoorden niet gekoppeld aan je e-mailadres.

wedstrijden
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag, vragen wij de volgende gegevens: e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats en telefoonnummer. Zo kunnen we de actie uitvoeren en prijswinnaars bekend maken. Ook meten we de reacties op onze advertenties.

Nieuwsbrief
Robuust Amsterdam biedt nieuwsbrieven aan. Zo ben je volledig op de hoogte van (kortings)aanbiedingen en ander nieuws. We gebruiken een opt-in systeem elke keer dat we je een nieuwsbrief sturen, heb je de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief.

Bestellingen
Voor je bestelling hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen) en betaalgegevens nodig. Wij registreren, bewaren en verwerken uw gegevens om uw bestelling efficiënt en correct af te handelen. Indien nodig zullen wij die gegevens ook gebruiken voor een vervolggarantie. Tijdens het verwerken van uw bestelling verstrekken wij BR8 relevante persoonsgegevens.
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden of enig ander doel dat daarmee verband houdt. Zo worden uw gegevens nooit op een onverwachte manier door ons gebruikt.

Veiligheid
We werken er hard aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. Zo hebben onbevoegden geen toegang tot uw gegevens. Wij nemen de volgende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen: Versleuteling van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten Beveiligde netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) technologie of een technologie die vergelijkbaar is met SSL.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te bereiken.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

Verwerkers
We kunnen je persoonlijke gegevens met anderen delen. In een verwerkersovereenkomst spreken wij met die partijen af ​​dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en alleen die gegevens ontvangen die voor hun dienstverlening relevant zijn. Deze partijen gebruiken uw gegevens in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld delen met online opslagdiensten en salarisadministrateurs. Zij zorgen voor de opslag van de gegevens en de juiste salarisverwerking. Deze partijen zijn "verwerkers" in de zin van de Relevante Wetgeving.

Derden
Soms delen wij je gegevens met derden die geen verwerker zijn. Met die partijen spreken wij af dat zij zorgvuldig met je gegevens omgaan. Zij zullen jouw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor wij je gegevens hebben ontvangen. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld delen met: partnerbedrijven.

'Persoonsgegevens worden gedeeld met Google en gebruikt en verwerkt volgens Privacy en Google Voorwaarden'

Overdracht
Wij verwerken jouw gegevens alleen binnen de Europese Unie. We zullen je gegevens alleen buiten de Europese Unie verwerken als het land een effectief beschermingsniveau voor je gegevens heeft.
Wij zullen je gegevens nooit doorgeven aan andere landen of andere partijen dan hierboven beschreven.

Links
Mogelijk vind je op onze website advertenties of andere inhoud die naar andere websites verwijzen. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij raden je aan het privacybeleid van die websites te lezen.

Cookies
Cookies zijn kleine (tekst)bestandjes die op je computer worden opgeslagen. Je webbrowser slaat deze cookies op wanneer je onze Website bezoekt. Deze cookies worden bij een volgend bezoek aan onze website weer opgehaald. Hierdoor kan onze Website je herkennen als een eerdere bezoeker.
We kunnen cookies gebruiken om je gebruikerservaring op onze Website te verbeteren. Cookies zijn essentieel voor de werking van onze Website, zorgen ervoor dat je onze Website veilig kunt bezoeken en sporen bugs en fouten op onze Website op.

Door cookies op te slaan zorgen wij ervoor dat:
• Je artikelen worden bewaard in de winkelwagen
• Je bent ingelogd en kunt ongehinderd winkelen
• Je winkelt veilig bij Robuust Amsterdam
• Je bent in staat om reviews te lezen en te schrijven
• De website efficiënt werkt
• We fouten, bugs en misbruik op onze website kunnen volgen.
• We kunnen verbeteringen testen
• Wij kunnen je adviseren op basis van je eerdere opvattingen en/of aankopen
• Je kunt items delen via sociale media zoals Facebook en Google
• Je ontvangt volledige lokale informatie

Je kunt jouw cookie-instellingen in je browser wijzigen als je niet wilt dat er cookies naar je apparaat worden verzonden. Wij zullen geen cookies opslaan als je onze Website bezoekt. Houd er rekening mee dat sommige websitefuncties of -diensten van onze website mogelijk niet correct werken zonder cookies.

Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we dit privacybeleid ingrijpend wijzigen, zullen we een melding op onze website plaatsen samen met het bijgewerkte privacybeleid. We informeren ook gebruikers die zijn geregistreerd met een e-mailadres in geval van significante moderatie. Indien je niet als gebruiker geregistreerd bent, raden wij je aan de Website en dit beleid regelmatig te bezoeken.

Jouw rechten
De gegevens die we verzamelen zijn persoonlijk. Daarom heb je de volgende rechten:
• Je kunt inzage vragen in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken;
• Je kunt ons verzoeken om je persoonlijke gegevens in onze administratie te corrigeren, bij te werken, af te schermen of te verwijderen. Bij fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige daad kunnen wij sommige gegevens in een register op een zwarte lijst houden;
• Je kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij van je hebben verwerkt. Wij kunnen - op jouw verzoek - deze kopie naar een andere partij sturen, je hoeft de gegevens dus niet zelf mee te sturen;
• Je kunt een klacht indienen tegen de verwerking van uw gegevens;
• Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u de indruk heeft dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
• Je kunt jouw toestemming om je gegevens te verwerken altijd intrekken. Wij kunnen je gegevens niet verwerken vanaf het moment dat jij jouw toestemming intrekt.

Mocht je nog vragen hebben over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:

Robuust Amsterdam
KNSM-Laan 133
1019 LB Amsterdam
KvK-nummer: 61461563