Voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Samen met de hierin opgenomen verwijzingen zijn deze voorwaarden van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst die wij, Robust Amsterdam (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel - Kamer van Koophandel - onder nummer 61461563), met u aangaan.


Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via a info@robuustamsterdam.nl of per reguliere post: Robuust Amsterdam, Isolatorweg 17 1014AS Amsterdam. U kunt ons ook telefonisch bereiken: (+31) 020 215 7023. Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Door een overeenkomst met ons aan te gaan, gaat u ermee akkoord dat altijd de meest recente versie van onze voorwaarden van toepassing is.


Artikel 1 - Producten

1 - Wij verkopen meubels (zoals eettafels en bedframes) via onze webshop op www.robuust.amsterdam.

2 - Alle afbeeldingen, specificaties en overige informatie over de producten zijn indicatief. Robuust Amsterdam garandeert niet dat de weergegeven kleuren de echte kleuren van de producten weergeven.

3 - Sommige producten zijn op maat gemaakt en kunnen verschillen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onnauwkeurigheden op onze website over ontwerpen, foto's en andere informatie over een product.

4 - Alle aanbiedingen van Robuust Amsterdam zijn vrijblijvend. Een aanbod bestaat uit een omschrijving van producten en diensten.


Artikel 2 - Bestellingen

1 - Als u een bestelling plaatst via onze webshop, moet u persoonlijke gegevens (naam en adres) invullen. Als u een bestelling plaatst in onze showroom, geeft u ook uw persoonlijke gegevens op. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie.

2 - Nadat u een bestelling heeft geplaatst, stuurt Robuust Amsterdam u per e-mail een bevestiging van de bestelling.

3 - U kunt een product dat u besteld heeft binnen 24 uur na ontvangst van de bevestiging van de bestelling wijzigen.

4 - Robuust Amsterdam kan een verzoek tot wijziging van het product weigeren indien dat een aanzienlijke hoeveelheid extra werk in kwantiteit of kwaliteitsaspect vereist (zoals wijziging van maatwerkproducten).


Artikel 3 - Betalingen

1 - De (totaal) prijs inclusief BTW van onze producten staan ​​aangegeven in onze webshop en onze showroom. Nadat u besteld heeft, worden de productprijzen niet verhoogd.

2 - Als u een product bestelt, moet u een aanbetaling van 50% van het totale bedrag betalen. Het resterende bedrag kan tijdens de bezorging per kaart worden betaald. Bestelt u een product buiten Nederland of België dan dient u het totaalbedrag voor aflevering te betalen.

3 - Bestelt u als professional een product binnen Nederland of België, dan dient u de helft van de prijs vooraf te betalen. Het resterende bedrag kan na levering worden betaald via overschrijving. Bestelt u een product buiten Nederland of België dan dient u het totaalbedrag voor aflevering te betalen.

4 - U kunt in onze webshop betalen via iDeal, Bancontact en creditcard.


Artikel 4 - Levering

1 - Kosten voor bezorging in Nederland zijn gratis. Woont u op de eerste verdieping of hoger dan wordt er € 29, - (incl. BTW) in rekening gebracht. Leveringen in België zijn € 59, - (incl. BTW) en € 29, - (incl. BTW) als je op de eerste verdieping of hoger woont. Neem contact met ons op voor de kosten voor bezorging buiten Nederland en België.

2 - Bestelde eettafels binnen Nederland en België kunnen bij levering worden gemonteerd. Andere producten worden alleen geleverd. Bestelt u naast een eettafel ook andere producten in Nederland of België dan worden die producten ook in elkaar gezet.

3 - Als u producten bestelt die buiten Nederland of België geleverd moeten worden, worden de producten alleen geleverd en niet gemonteerd.

4 - We bezorgen het product op het door jou opgegeven adres. Zodra we uw product hebben verzonden, kunnen we het adres niet meer wijzigen. JP Haarlem Delivery is onze fulfilment partner en verzorgt de distributie van uw product.

5 - Zorg ervoor dat alle mogelijke obstakels (zoals kasten, schilderijen, lampen) die de levering van uw producten kunnen belemmeren, worden verwijderd. Dek ook kwetsbare vloeren, muren en gangen af ​​en breng onze chauffeur op de hoogte van de kwetsbaarheid.

6 - Robuust Amsterdam is niet aansprakelijk voor eventuele schade vanaf het passeren van de eerste deur of entree. We zijn bereid om het product binnen te zetten.

7 - Bij de bezorging dient u aanwezig te zijn, anders brengen wij annuleringskosten in rekening.

8 - Indien een product niet binnen geplaatst kan worden en er zijn andere transportmiddelen nodig (katrolblok of verhuislift), dan moet u de kosten betalen.

9 - JP Haarlem Delivery kan een levering annuleren als de situatie onverantwoord is om te leveren. Transportkosten en overige kosten zijn voor uw rekening.

10 - Levering kan vanwege verkeersdrukte of andere onverwachte situaties op een ander moment dan het aangegeven tijdsbestek plaatsvinden.

11 - Indien u niet tevreden bent over de manier waarop producten geleverd worden, kunt u contact opnemen met JP Haarlem Delivery via 023 5160699.

12 - De Leveringstermijn in de orderbevestiging zijn indicatief. We verbinden ons ertoe producten zo snel mogelijk te leveren. Als een levering vertraging oploopt, zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij garanderen dat u een bestelling uiterlijk 150 dagen na de datum van de orderbevestiging ontvangt. Als we niet aan die garantie voldoen, heb je de mogelijkheid om (a) onmiddellijke terugbetaling van de aankoopprijs voor het product te vragen, of (b) te verzoeken dat we een product (van gelijke waarde) opsturen dat het oorspronkelijke product vervangt.


Artikel 5 - Wijziging van de leverdatum

U kunt de geplande leverdatum van een product altijd wijzigen door een e-mail te sturen naar info@robuust.amsterdam. Indien u de geplande leverdatum binnen 24 uur voor levering wenst te wijzigen, dient u annuleringskosten van € 45, - (inclusief BTW) te betalen.


Artikel 6 - Retourneren

Op maat gemaakte producten die met uw specificaties zijn gemaakt (zoals maten en kleuren) kunnen niet worden geretourneerd. Dit geldt in ieder geval voor: alle eettafels en maatwerk bedframes. Standaard product kan op eigen kosten binnen 14 dagen na betaling geretourneerd of geruild worden. Het retourneren van een product is alleen mogelijk als het artikel:

- verkeert in onbeschadigde staat

-het is niet gebruikt


Artikel 7 - Garanties

1 - Robuust Amsterdam garandeert dat het door hem geleverde zal voldoen aan de bij aflevering gebruikelijke eisen en normen die ter zake kunnen worden gesteld. Klachten over materiaal- of productiefouten worden uiteraard in behandeling genomen.

2 - U heeft 12 maanden garantie op platen en panelen op voorwaarde dat alle instructies worden opgevolgd en uitgevoerd.

3 - Dit geldt niet als er door onjuist gebruik een defect optreedt aan de geleverde goederen.

4 - Deze garantie geldt evenmin als het gebrek is veroorzaakt door omstandigheden waarop Robuust Amsterdam geen invloed heeft.

5 - Een lak tafelblad zal door normaal gebruik slijten, dit is geen reden tot klagen.

6 - Uitgesloten zijn krassen in de verf, scheuren of scheuren in het paneel zelf. Zelfs bij normaal gebruik kunnen krassen en breuken in de lakafwerking ontstaan. Deze beschadigingen aan randen en oppervlak maken geen deel uit van de garantie omdat ze inherent zijn aan een lakafwerking.

7 - Een scheur in een stevig bamboeproduct wordt veroorzaakt door droogte in de ruimte waar het staat. Bamboe is een natuurlijk product. Als het te droog wordt in de kamer, wordt de bamboe ook droger en gaat het scheuren. Wanneer de luchtvochtigheid in de kamer hoger wordt, trekt de bamboe vocht aan en zal niet scheuren. De relatieve vochtigheid fluctueert sterk onder invloed van b.v. weer, verwarming en isolatie. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de luchtvochtigheid in de ruimte waar het meubilair staat constant rond de 65% te houden, minimaal tussen de 50 en 70%, bijvoorbeeld door middel van luchtbevochtigers en ontvochtigers.


Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

Al hetgeen door Robuust Amsterdam wordt geleverd, blijft het eigendom van Robuust Amsterdam totdat het totale bedrag is betaald.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1 - Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van onjuiste productinformatie of het gebruik van het product. Wij zijn echter aansprakelijk voor schade die het gevolg is van ons opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. Onze aansprakelijkheid zal in ieder geval nooit hoger zijn dan het bedrag van het product dat door u is besteld en betaald.

2 - Als u producten buiten Nederland wilt gebruiken, dient u zelf te verifiëren of producten geschikt zijn voor gebruik in dat land en of de producten voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) voorwaarden die in dat land gelden.


Artikel 10 - Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendommen (waaronder: auteursrechten, woordmerken en handelsmerken) met betrekking tot onze teksten, foto's, video's of enig ander materiaal, zijn eigendom van Robuust Amsterdam (of worden door ons gebruikt met toestemming van de eigenaren). U onthoudt zich van alle acties die deze rechten kunnen schenden.


Artikel 11 - Overmacht

1 - Robuust Amsterdam is in geval van overmacht niet gehouden hieraan te voldoen.

2 - Robuust Amsterdam kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen, voortvloeiende uit de opdracht, opschorten. Indien deze periode voortduurt of langer duurt dan 3 maanden kunnen partijen de opdracht annuleren zonder verplichting tot schadevergoeding.


Artikel 12 - Klachten

1 - Als u een klacht heeft, horen wij die graag. Dien uw klacht dan zo snel mogelijk in door een gedetailleerde beschrijving te sturen naar info@robuustamsterdam.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen in behandeling nemen. Mocht de afhandeling van uw klacht langer duren, dan ontvangt u binnen 5 werkdagen een bevestiging dat wij uw klacht hebben ontvangen, samen met een indicatie wanneer wij verwachten te reageren. Als we een klacht niet onder ons kunnen oplossen, wordt uw klacht behandeld in overeenstemming met het onderstaande geschillengedeelte.

2 - In geval van verzuim en tijdig wordt gereclameerd, zal Robuust Amsterdam het verzuim herstellen, vervangen of compenseren binnen een redelijke termijn nadat Robuust Amsterdam schriftelijk bericht heeft ontvangen. Als een klacht later dan 2 maanden na levering wordt gemeld, heeft u geen recht op vervanging, herstel of schadevergoeding.


Artikel 13 - Geschillen

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag. Eventuele geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de jurisdictie van de Nederlandse Rechtbank, in het arrondissement Amsterdam.