Privacy

We respecteren uw privacy en privéleven, maar soms hebben we uw persoonlijke gegevens nodig. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we gebruiken en hoe we deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op onze website www.robuust.com (de "Website") en de diensten die we aanbieden (de "Diensten"). Wij voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en indien geïmplementeerd aan de relevante bepalingen van de Nederlandse wet. (de "Relevante Wetgeving").


Ben je jonger dan zestien?

Als je jonger bent dan zestien jaar, mag je onze website en diensten niet gebruiken zonder toestemming van je ouders of wettelijke voogd.


Persoonlijke gegevens

Om onze Website en Diensten aan te bieden, verwerken wij persoonsgegevens. "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze definitie die in ons privacybeleid wordt gebruikt, is om redenen van leesbaarheid niet identiek aan de definitie van persoonlijke gegevens zoals bepaald in de relevante wetgeving.


Jouw toestemming

Wij kunnen uw gegevens op verschillende momenten opslaan, bijvoorbeeld wanneer u onze Website bezoekt, een account aanmaakt via onze Website, gebruik maakt van onze Diensten of wanneer u contact met ons opneemt. We mogen je gegevens verwerken omdat we je toestemming vragen via dit privacybeleid. Daarnaast hebben wij uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest uw gegevens niet te delen, kunnen wij onze diensten niet leveren.

Wij verwerken uw gegevens niet zonder uw toestemming, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn.


Welke gegevens verzamelen we en hoe gebruiken we uw gegevens?

Om onze website en diensten te gebruiken, hebben we de volgende gegevens nodig:

• Uw naam

• Uw adres

• Uw telefoonnummer

• Uw e-mailadres

• Uw IP-adres

• Uw betalingsgegevens


We kunnen ook de volgende niet-persoonlijke gegevens opslaan als u onze website gebruikt:

• Het type van uw browser

• Het besturingssysteem dat u gebruikt

• De internetprovider


Log in

We slaan de volgende gegevens op in uw account: wachtwoorden en gebruikersnamen. Op deze manier hoeft u ons uw gegevens niet opnieuw te verstrekken. Ook bewaren wij - voor uw eigen gemak - de gegevens van eerdere bestellingen.


Sociale media

Het is mogelijk dat de aanbieder van social media ons informatie stuurt (volgens zijn beleid) als je social mediafuncties op onze Website gebruikt. Dat kan uw naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijst en andere informatie zijn die u heeft verstrekt. Als je niet wilt dat de socialmediaprovider ons de informatie stuurt, kun je de privacyinstellingen op je socialemedia-account wijzigen.

Als je een item leuk vindt, zal dat item verschijnen op je social media-account als je ingelogd bent op je account. Als u zich op een webpagina bevindt die gebruikmaakt van invoegtoepassingen voor sociale media, stuurt uw browser bepaalde informatie naar de aanbieder van uw sociale media-account. We hebben geen controle over deze gegevensuitwisseling.

 

Marktonderzoek

We kunnen u vragen om deel te nemen aan marktonderzoek. Wij gebruiken uw gegevens voor het marktonderzoek. Die statistische gegevens gebruiken wij anoniem voor Robuust Amsterdam. U kunt de vragenlijst op elk moment sluiten. We delen uw antwoorden niet met anderen en maken ze niet openbaar. Bovendien zijn uw antwoorden niet gekoppeld aan uw e-mailadres.


Wedstrijden

Als u deelneemt aan een actie of prijsvraag, vragen wij de volgende gegevens: e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats en telefoonnummer. Op deze manier kunnen we de campagne uitvoeren en prijswinnaars bekendmaken. We meten ook de reacties op onze advertenties.


Nieuwsbrief

Robuust Amsterdam biedt nieuwsbrieven aan. Zo bent u volledig op de hoogte van (korting) aanbiedingen en ander nieuws. We gebruiken een opt-in-systeem elke keer dat we u een nieuwsbrief sturen, heeft u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.


Bestellingen

Voor uw bestelling hebben wij uw naam, e-mailadres, adres (sen) en betaalgegevens nodig. Wij zullen uw gegevens registreren, bewaren en verwerken om uw bestelling efficiënt en correct af te handelen. Indien nodig zullen wij die gegevens ook gebruiken voor een latere garantie. Bij het verwerken van uw bestelling verstrekken wij JP Haarlem relevante persoonsgegevens.

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden of enig ander doel dat daarmee verband houdt. Zo worden uw gegevens door ons nooit op een onverwachte manier gebruikt.


Veiligheid

We werken er hard aan om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging. Op die manier hebben onbevoegden geen toegang tot uw gegevens. We nemen de volgende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen: Versleuteling van digitale bestanden met persoonsgegevens Beveiligde netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL) technologie of een technologie vergelijkbaar met SSL.


Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de bovenstaande doeleinden te bereiken.


Met wie delen we uw persoonsgegevens?


Processoren

We kunnen uw persoonlijke gegevens met anderen delen. In een verwerkersovereenkomst spreken wij met die partijen af ​​dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat zij alleen de gegevens ontvangen die relevant zijn voor hun dienstverlening. Deze partijen gebruiken uw gegevens in overeenstemming met onze instructies en niet voor hun eigen doeleinden. We kunnen uw informatie bijvoorbeeld delen met online opslagdiensten en loonadministrateurs. Zij zorgen voor de opslag van de gegevens en de correcte verwerking van salarissen. Deze partijen zijn "bewerkers" in de zin van de Relevante Wetgeving.


Derden

Soms delen we uw gegevens met derden die geen verwerkers zijn. Met die partijen spreken wij af dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Ze zullen uw gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben ontvangen. We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld delen met: partnerbedrijven.


Overdracht

We verwerken uw gegevens alleen binnen de Europese Unie. We zullen uw gegevens alleen buiten de Europese Unie verwerken als het land een effectief beschermingsniveau voor uw gegevens heeft.

Wij zullen uw gegevens nooit doorgeven aan andere landen of andere partijen dan hierboven beschreven.


Links

Mogelijk vindt u op onze website advertenties of andere inhoud die naar andere websites verwijzen. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We raden je aan om het privacybeleid van die websites te lezen.


Cookies

Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die op uw computer worden opgeslagen. Uw webbrowser slaat deze cookies op wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies worden opgehaald wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Hierdoor kan onze website u herkennen als een eerdere bezoeker.

We kunnen cookies gebruiken om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren. Cookies zijn essentieel voor de werking van onze website, zorgen ervoor dat u onze website veilig kunt bezoeken en bugs en fouten op onze website opsporen.


Door cookies op te slaan zorgen we ervoor dat:

• uw artikelen in de winkelwagen worden bewaard

• u bent ingelogd en ongehinderd kunt winkelen

• u veilig winkelt bij Robuust Amsterdam

• u recensies kunt lezen en schrijven

• de website werkt efficiënt

• we zijn in staat bugs, fouten en misbruik op onze website op te sporen

• we kunnen verbeteringen testen

• wij kunnen u adviseren op basis van uw eerdere opvattingen en / of aankopen

• u kunt items delen via sociale media zoals Facebook en Google

• u ontvangt volledige lokale informatie


U kunt uw cookie-instellingen in uw browser wijzigen als u niet wilt dat cookies naar uw apparaat worden verzonden. We slaan geen cookies op als u onze website bezoekt. Houd er rekening mee dat sommige websitefuncties of -services van onze website mogelijk niet correct werken zonder cookies.


Wijzigingen aan dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wanneer we dit privacybeleid ingrijpend wijzigen, zullen we een melding op onze website plaatsen, samen met het bijgewerkte privacybeleid. We informeren ook gebruikers die zijn geregistreerd met een e-mailadres in geval van significante moderatie. Als u niet als gebruiker bent geregistreerd, raden wij u aan om de website en dit beleid regelmatig te bezoeken.


Uw rechten

De gegevens die we verzamelen zijn persoonlijk. Daarom heeft u de volgende rechten:

• U kunt toegang vragen tot de persoonlijke gegevens die wij over u verwerken;

• U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens in onze administratie te corrigeren, bij te werken, af te schermen of te verwijderen. In geval van fraude, niet-betaling of andere onrechtmatige daad kunnen we sommige gegevens in een register op een zwarte lijst bijhouden;

• U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die we over u hebben verwerkt. Deze kopie kunnen wij - op uw verzoek - naar een andere partij sturen, zodat u de gegevens niet zelf hoeft mee te sturen;

• U kunt een klacht indienen tegen de verwerking van uw gegevens;

• U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u de indruk heeft dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;

• U kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd intrekken. We kunnen uw gegevens niet verwerken vanaf het moment dat u uw toestemming intrekt.


Mocht u nog vragen hebben over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens:


Robuust Amsterdam

Isolatorweg 17

1014 AS Amsterdam

KvK-nummer: 61461563